Wat is een back office?

Wat is een back office?

Binnen een bedrijf kun je verschillende afdelingen onderscheiden.
Onder Back Office vallen dan afdelingen die ondersteunend zijn aan de kernactiviteiten van een bedrijf, maar over het algemeen geen direct contact hebben met klanten.
In tegenstelling tot de front office, dit zijn de afdelingen die zich bezighouden met verkoop en andere klantgerichte activiteiten.

Bij back office denken we dan bijvoorbeeld aan productie, product ontwikkeling of administratie.

Hoewel de operaties van een back office zelden prominent zijn, leveren ze een belangrijke bijdrage aan een bedrijf. In het algemeen omvat de backoffice rollen die van invloed zijn op de linkerkant (kosten) van de handelsverklaring van het bedrijf.

Backoffices kunnen zich ergens anders bevinden dan het hoofdkantoor van het bedrijf. Bijvoorbeeld in gebieden en met goedkopere huur. Sommige kantorenparken bieden backoffices voor huurders met een front office in duurdere buurten. Backoffice functies kunnen worden uitbesteed aan externe gespecialiseerde bedrijven.