Beschikking geen loonheffing (BGL)

De Raad van State heeft onlangs advies uit gebracht over de nieuwe Beschikking geen loonheffing (BGL) welke de VAR moet gaan vervangen. De Raad van State heeft geadviseerd de BGL te heroverwegen omdat zij het geen adequate manier vindt om schijnzelfstandigheid te bestrijden.

Ondanks het advies van de Raad van State heeft het kabinet na een paar kleine aanpassingen het wetsvoorstel toch aangeboden aan de Tweede Kamer. Volgens het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) is er bij 2% tot 14% van de zelfstandigen sprake van schijnzelfstandigheid. Dit aantal is volgens het kabinet groot genoeg om toch actie te ondernemen.