Backoffice versus Frontoffice vaardigheden

Backoffice versus Frontoffice vaardigheden.

Het runnen van een succesvol klein bedrijf vereist de inspanningen van elke medewerker, ongeacht of elke medewerker daadwerkelijk rechtstreeks met klanten en klanten omgaat of buiten het zicht van het publiek blijft. In feite wordt de groep taken die zich voordoen in directe interactie met klanten en de andere groep taken die zonder klantinteractie plaatsvinden, bekend als frontoffice versus backoffice-verantwoordelijkheden. Hoewel u deze taken misschien niet als frontoffice versus backoffice mag beschouwen, is de waarheid dat de meeste bedrijven twee verschillende soorten werknemers hebben. Als u begrijpt wat frontoffice-activiteiten zijn en hoe backoffice-taken worden afgehandeld, kunt u mensen inhuren die over de nodige vaardigheden beschikken om uit te blinken in deze taken.

Functiebeschrijving front office

Wanneer u onderscheid wilt maken tussen frontoffice en backoffice, is het belangrijkste om te begrijpen dat de taak van frontoffice-medewerkers is om rechtstreeks met klanten om te gaan om verkoop te genereren. Met andere woorden, frontoffice medewerkers helpen uw producten en diensten te vermarkten, verwerken klantverzoeken, ontwikkelen relaties met potentiële klanten en bevorderen een positieve kijk op uw bedrijf. Het inhuren van de juiste mensen om met klanten om te gaan, kan de reputatie van uw bedrijf verrijken. Enkele voorbeelden van front office-taken zijn receptionist, kassier, verkoopvertegenwoordiger en medewerker van de klantenservice.

Backoffice-taakbeschrijving

Backoffice medewerkers hebben andere doelen dan werknemers met frontoffice taken. Medewerkers die verantwoordelijkheden op de backoffice op zich nemen, voeren vaak administratieve, juridische en ondersteunende taken uit die ervoor zorgen dat uw werkplek blijft draaien. Deze taken kunnen het maken van arbeidscontracten omvatten; boekhouding; accounting; salarisverwerking; zorgen voor naleving van lokale, provinciale en federale belastingen; zorgen voor naleving van arbeids- en veiligheidswetten; omgaan met de beloning van werknemers; achtergrondcontroles uitvoeren; het afhandelen van crediteuren en te ontvangen rekeningen; en aanvragen van uitkeringen. Voorbeelden van backoffice-taken zijn onder meer een dataentry medewerker, een verwerker van claims, een accountant, een HR-manager en een juridisch adviseur.

Vaardigheden van Front Office

Frontoffice medewerkers handelen rechtstreeks met klanten, dus zij moeten uitstekende interpersoonlijke vaardigheden hebben en moeten ook duidelijk zijn. Omdat effectieve communicatie van vitaal belang is in frontoffice-functies, moeten werknemers die voor dit carrièrepad kiezen, ook over goede actieve luistervaardigheden beschikken om ervoor te zorgen dat zij de wensen en behoeften van klanten begrijpen. Andere belangrijke vaardigheden op het gebied van frontoffice zijn het vermogen om een ​​vriendelijke persoonlijkheid, geduld, sterke ondervragingstechnieken om aan de eisen van de klant te voldoen en conflictbeheersingsvaardigheden te projecteren om situaties te ontkrachten waarin klanten niet tevreden zijn.

Backoffice vaardigheden

Backoffice-vaardigheden variëren, afhankelijk van het type positie dat wordt vastgehouden. Hoewel backoffice medewerkers niet rechtstreeks met klanten omgaan, hebben ze vaak te maken met verkopers en leveranciers aan de telefoon of via e-mail en schriftelijke correspondentie. Daarom is een van de belangrijkste backoffice-vaardigheden effectieve mondelinge en schriftelijke communicatie. Sommige back-office medewerkers houden zich bezig met loonlijsten, urenstaten en boekhouding, dus voor die functies is een faciliteit met cijfers en met wiskunde essentieel. Het vermogen om te organiseren is een andere noodzakelijke vaardigheid, vooral voor backoffice medewerkers die zich bezighouden met administratieve en juridische taken. De mogelijkheid om belangrijke documenten correct in te dienen en ervoor te zorgen dat papierwerk op tijd wordt ingediend, maakt vaak het verschil tussen het succes en de mislukking van een backoffice.

Hoewel basisvaardigheden voor de computer cruciaal zijn voor zowel de front- als de backoffice, varieert de mate van deze vaardigheden. Frontoffice medewerkers hebben misschien alleen voldoende computervaardigheden nodig om afspraken te plannen of een bestelling te plaatsen, terwijl backoffice medewerkers een groter bereik van computerprogramma’s moeten begrijpen, afhankelijk van de functie. Een netwerkbeheerder moet bijvoorbeeld beschikken over geavanceerde computerkennis om computers te installeren en te onderhouden, terwijl andere backoffice medewerkers mogelijk tekstverwerking, boekhoudsystemen en andere programma’s met betrekking tot hun specifieke taken moeten begrijpen.